Årsmøte 01.03.2018

Tilstede:
13 medlemmer og fire representanter fra styret.

Referent:
Marite Juul

Møtet startet med ett minutts stillhet for Svein Pedersen.

Post og orienteringer
I Svein Pedersens dødsannonse hadde de etterlatte skrevet at en gave til Veierland Vels sanitetsbil var like kjærkomment som blomster til hjemmet. Denne generøsiteten har gitt oss kr 40 000,-, som vi selvsagt er svært takknemlige for.

Forslag til omformulering angående styrets disposisjonsrett for Veierland vel
Den nye formuleringen ble enstemmig vedtatt, og lyder:
Vellets oppsparte midler settes inn i bank. Styret skal alltid søke medlemmenes samtykke (ved medlemsmøtevedtak) til bruk av disse midlene. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til akutte drifts- og  vedlikeholdskostnader, til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av eventuelle andre vedtak som er fattet på medlemsmøte.

Endring av medlemskontingenten
Forslaget lød:
Alle medlemmer betaler samme sum. Muligheten for familiemedlemsskap opphører. Kontingenten settes til a) kr. 250 eller b) kr. 300,- pr. medlem.

At alle medlemmer skulle betale samme sum, ble enstemmig vedtatt. Fem stemte for at medlemskontingenten skulle settes til kr. 250, og ti stemte for at den skulle settes til kr. 300,-. Kontingenten blir derfor kr. 300,- pr. person, gjeldende fra 2019.

Årsberetning 
Marite leste årsmeldingen

Regnskap
Lise gjorde rede for regnskapet (Kan lastes ned herfra)

Valg
Valgkomiteen har bestått av Sandy Farazjou, Knut Bjørnli og Marite Juul.

Det var ingen benkeforslag – med ett unntak Knut Bjørnli meldte seg som basaransvarlig nr. to - så dermed ble alle kandidatene valgt med akklamasjon:


Leder: Gro Nystuen ny
Nestleder: Tore Iversen ny
Sekretær: Marite Juul gjenvalg
Kasserer: Kari Magee ny
Styremedlem I Berit Hoemsnes ny
Styremedlem II Andreas Harvik gjenvalg
Rep. for Hytteierfor. Jørn Arnesen gjenvalgt av Hytteeierforeningen
Revisor: Bjørn Arve Iversen gjenvalg
Materialforvalter Monica Iversen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Tore Iversen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Bjørn Arve Iversen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Atle Torbjørnsen gjenvalg
Vaktmestergruppa: Jørn Arnesen gjenvalg
Nettsider: Andreas Harvik gjenvalg
Rispestua: Ellen R. Karlowicz gjenvalg
Rispestua: Gunn Lundemo gjenvalg
Basaransvarlig: Tone Bjørnli ny
Basaransvarlig: Knut Bjørnli ny
Basar – innkjøp: Monica Iversen gjenvalg
Basar – innkjøp: Anne Iversen gjenvalg
Kakelotteri: Berit Brynildsen gjenvalg
Beredskapsgruppa: Tore Iversen gjenvalg
Beredskapsgruppa: Signe Tvinnereim gjenvalg
Sanitetsbil: Signe Tvinnereim gjenvalg
Sanitetsbil, teknisk: Tore Iversen gjenvalg
Blomsterhilsen: Signe Gaardholm gjenvalg
Filmgruppe: Sandy Farazjou ny
Filmgruppe: Andreas Harvik ny
Festkomité: Bente Thagaard gjenvalg
Festkomité: Sandy Farazjou ny
Festkomité: Jacek Karlowicz ny
Serv. v. møter: Berit Eriksen gjenvalg
Serv. v. møter: Vidar Ringstrøm ny
Valgkomité: Knut Bjørnli ikke på valg 
Valgkomité: Sandy Farazjou ikke på valg
Valgkomité: Nils Jørgen Borgland ny