Veierland Velforening
 
 

VEIERLAND

NORGES MEST SENTRALE UTKANT

 
 
Skjermbilde 2018-11-06 kl. 15.56.17.png

 

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANEN?

Har du innspill til den kommende kommuneplanen?
Jogeir og Bjørn Arve ga en presentasjon på medlemsmøtet 17. Januar 2019, og her kan du sende inn forslag og innspill til det videre arbeidet.

Her er PDF´en som ble vist på medlemsmøtet 17.01.19.

(De røde markeringene er kun ment som punkter hvor Jogeir og Bjørn Arve ønsket tilbakemeldinger på møtet.)