Jan
17
7:20 PM19:20

Medlemsmøte Vellet

Saker:

  • Post og orienteringer:

  • Styret ønsker en tilføyelse til vedtektene for Veierland Vel: Styremedlemmer velges for to år av gangen. Ikke fler enn halvparten av styremedlemmene kan skiftes ut ved hvert valg.

  • Veierland vels innspill til kommuneplanen.

  • Eventuelt

Enkel bevertning.

Hjertelig velkommen til nye og gamle medlemmer.

Mvh

Styret i Veierland

View Event →
Møte med politikere og administrasjon i Færder kommune
Sep
17
7:00 PM19:00

Møte med politikere og administrasjon i Færder kommune

VEIERLAND VEL

innkalling til medlemsmøte på vellet

mandag 17. september kl. 19.00

NB! Merk tidspunktet!

Møte med politikere og representanter for administrasjonen i Færder kommune

Vi har invitert det nye kommunestyret, samt representanter for Færder kommune til Veierland for å presentere øya vår, og å diskutere saker vi mener er viktige.

Tema på dagsorden er:

turisme: mulige tiltak for å øke turismen som gjestebåtplasser og parkeringsgebyrene på Tenvik

tomteområder: hvordan kan vi få flere folk til å slå seg ned på Veierland

infrastruktur: bl.a. veistandard og ventebod på Tenvik Vi serverer kaker og kaffe.
Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen styret i Veierland vel

View Event →