Back to All Events

Medlemsmøte Vellet

Saker:

  • Post og orienteringer:

  • Styret ønsker en tilføyelse til vedtektene for Veierland Vel: Styremedlemmer velges for to år av gangen. Ikke fler enn halvparten av styremedlemmene kan skiftes ut ved hvert valg.

  • Veierland vels innspill til kommuneplanen.

  • Eventuelt

Enkel bevertning.

Hjertelig velkommen til nye og gamle medlemmer.

Mvh

Styret i Veierland