Medlemsmøte 12.05.2018

Tilstede:
Styret + 15 medlemmer.

Post
Avslag på søknad om støtte til Jogeir Stokklands bokprosjekt (søkt i velforeningens navn) fra Anders Jahres humanitære stiftelse.

Takkekort fra Grethe Skogen for blomster mottatt til 75-årsdagen.

Nyutgivelse av Hus og folk på Veierland
Styret har mottatt en epost fra Svein Aurmark angående et nyopplag på 300 eks. av en revidert utgave av Hus og folk på Veierland. Den tidligere utgaven er utsolgt. Det vil koste kr 68 000,- å trykke opp boka på nytt, og på sikt vil salget gi inntekter på kr. 105 000,- som tilfaller velforeningen. Medlemmene ga sin tilslutning. I ettertid har Svein opplyst om at det koster kr. 1500.- å trykke opp 100 eks. ekstra. Gro har foreslått at vi bør øke til 500 eksemplarer. Styret stiller seg positive til dette. Det blir altså et opplag på 500 eksemplarer, og prisen blir kr. 71 000,-.

Møtet med Tenvik vel
Carl Stousland orienterte medlemmene om møtet vi hadde med Tenvik vel angående de tre alternative forslagene til ventebod på Tenvik. Alternativ A utvidelse av eksisterende servicebygning, alternativ C et lite glassbygg på kaia (på ny brygge bak krana) og alternativ B, på det nå avstengte området nord for brygga.
Vi vil fremme alle tre forslag overfor kommunen. Må ta kontakt med fylkeskommunen siden Tenvikveien er en fylkeskommunal vei. Tom Aare jobber med å få til en ventebod på Engø i Sandefjord.

Søppel
Carl Stousland videreformidlet en klage fra Egil Torgersen angående søppel. Folk tar seg ikke bryet med å kildesortere, og kaster alt samme sted. Det betyr at Egil og hans folk må stå og sortere. Leverer de noe feil, får de bot. Carl viste fram et bilde som viste innholdet i en container for papp: stolputer, ryggsekk, elektriske ledninger m.m. Ryggsekken var påført navn og eks-eier er kontaktet. Det dreier seg ikke om en fastboende. De som gjør slikt må skjerpe seg!

Dessuten: Når søpla er full, så er den full. Ikke sett fra dere søppel utenfor containerne. Inneholder søppelposen matrester blir den revet i filler og innholdet dratt utover av fugler og dyr.

Lise Sandereid etterlyser et sted på øya hvor vi kan dumpe hageavfall. Styret tar kontakt med kommunen angående dette.

Frisbee-golf på Veierland
Berit foreslår at vi oppretter en bane for frisbee-golf på øya. Styret er positive til dette. Banen kan være kort eller lang, den kan gå langs eksisterende stier og veier eller i friområder, og vil bestå av en rekke vide kurver (omtrent som tønna på «hvalbåten» på lekeplassen på vellet) i 1 1/2 meters høyde. Frisbee-golf blir stadig mer populært, og er en sport som passer for alle. Kurvene må støpes fast i bakken. Dette er et «anlegg» som krever lite vedlikehold, inngrepet i naturen er lite, og trolig vil svært mange ha glede av det.

En hovedutfordring er å finne et passende område, kanskje på friområdet på Kjølholmen? Berit Hoemsnes, og Pål Nystuen har meldt seg til en komité, denne komitéen trenger flere medlemmer, gjerne noen som kjenner øyas geografi godt, så ta kontakt med Berit Hoemsnes på tlf 412 59 382 dersom du er interessert.

Det er et mål at komitéen skal ha kommet opp med et forslag i løpet av september. Det er frist i oktober til å søke om kommunale midler til idrettsformål.

Guiding på øya
Lise Sandereid blir stadig kontaktet av grupper som ønsker omvisning på øya. Hun håper at flere kunne tenke seg å gjøre dette? Ta kontakt med Lise hvis du har lyst.

Invitere det nye kommunestyret til øya
Før kom Nøtterøy kommunestyre alltid på besøk til Veierland. Styret bør ta et initiativ overfor det nye kommunestyret.

Infotavler
Vi bør sette opp flere og mer informative info-tavler rundt om på øya.

Sanitetsbilen
Ellen Verde blir oppringt av folk som ønsker å bruke sanitetsbilen som transportmiddel fram til hytta. Det understrekes at bilen kun kan benyttes som syketransport.