Styrets møte med ansvarshavende 05.06.2018

Referent: Marite Juul

Tilstede:
Gro Nystuen, Tore Iversen, Jørn Arnesen, Andreas Harvik, Kari Magee, Anne Iversen, Monica Iversen, Signe Beck, Ellen Karlowicz, Sandy Farazjou, Tone Bjørnli, Atle Torbjørnsen, Signe Tvinnereim og Marite Juul.


Vaktmesterlauget
Det blir et par dugnader i løpet av juni. Kun utgifter i form av maling.Nettsiden til velforeningen
Siden er nesten klar. Gro og Andreas skal ta en siste gjennomgang. Siden skal kun inneholde saker som vedrører velforeningen, og hjemmesiden blir veierlandvel.no eller org, for å klargjøre at dette er vellets hjemmeside.

Rispestua
Ellen K. og Gunn Lundemo har ansvar for Rispestua. Jørn har spandert strøm på stua, slik at vi har lys der. Det bør skaffes en gammeldags utelampe som gir dempet belysning. Ellen vil holde Rispestua åpen når hun har åpent atelier på skolen i sommer. Signe Tvinnereim tar kontakt med kommunen angående klipping av gresset rundt skolen og Rispestua.

Basaren 
Tone og Knut Bjørnli er hovedansvarlige for basaren. Tone har funnet «basarboka» som gir oversikt over arbeidsoppgavene. Monica og Anne I. ga en fysisk utgave av denne boka til styret i fjor, men den ser ut til å ha forsvunnet? Vi må lete. Tone og Knut er i gang med å finne ansvarshavende til de ulike aktivitetene som ballkast, fiskedam og skyting. Tone er også i gang med å skaffe skrivere til loddsalget. Det holder gjerne med en voksen som har ansvar for ballkast og fiskedam, så lenge vedkommende kan rekruttere barn/ungdom som kan sitte i fiskedammen og bestyre ballkastingen. Tone og Knut har også overordnet ansvar for rydding/delegering av rydding etter basaren, dette går vanligvis svært greit, i og med at alle tar ansvar for sine områder. Kristina og Bjørn Arve må forespørres om hhv. lån av kortterminal og ansvar for penger/elektronisk loddtrekning under basaren.

Anne I. og Monica er i gang med å kjøpe inn gevinster og vil sette opp gevinstene. Tone tok på seg ansvaret for henting av gevinster. De vil også utarbeide lister over hvem som har vunnet. De kan bruke 40 – 45 000 kroner på gevinster.

Marite tar alt ansvar for tombolaen, inkludert oppsetting/nedtaking av teltet tombolaen deler med ballkast.

Britt Paulsen er i gang med å organisere kjøkkentjenesten.

Det er kjøpt inn to nye geværer.

De kom opp spørsmål om vi burde be om gevinster, og det ble enighet om at vi kan sende ut epost hvor vi oppfordrer folk både til å melde seg som frivillige til basaren, og å donere (fine) gevinster.
Marite lager utkast til epost og basaroppslag. Begge utkast forelegges styret, Tone og Knut.

Kakelotteri
Berit var ikke tilstede, men ble referert på at det hadde vært vanskelig å finne folk til å bake og sitte på loddsalg. Kakelotteriet er en viktig inntektskilde for vellet, så her må vi oppfordre folk til å stille.

Frivillighetsgruppa
Tore tar med bilen til EU-kontroll, vask, dieselpåfyll og service. Jørn undersøker om vi kan få et godt tilbud på rustbehandling. Vi fikk en stor sum penger til vedlikehold av bilen i forbindelse med Svein Pedersens begravelse.

4. juni var deler av frivillighetsgruppa på HLR-kurs på sykehuset. Kurset holdes av Torill Andersen, og er helt gratis. Brannvesenet kommer 7. juni. I den forbindelse bør det nevnes at vi har hengt opp plakater om brannfaren rundt om på øya. Vi sendte en henvendelse med forespørsel om plakater til kommunen 28. mai, men har ennå ikke fått noe svar. Marite purrer kommunen.

Blomsterhilsen/flaggheising
Signe B. Rapporterte at det går fint med blomsterhilsnene, men hun savnet flagget på vellet 17. mai. Vi har ingen flaggansvarlig nå, og velhuset er heller ikke noen offisiell bygning, men vi er helt enig med henne i at det burde vært flagg 17. mai. Vi skjerper oss til neste år. Gro kjøper vimpel til flaggstanga vår.

Filmgruppa
Sandy og Andreas planlegger utendørsfilm en eller annen gang på seinsommeren/høsten. Ellers er det absolutt mulig å lage filmkveld/dag for barn når det regner, f.eks. Det er vanskelig å få filmkvelder til å gå i pluss.

Festkomiteen
Planlegger høstfest!

Eventuelt
20. juni kommer Færder kommunes idrettskonsulent på besøk til øya. Lasse skal møte ham, men vil
gjerne at noen andre blir med. Vi går ut fra at dette er på dagtid, så det blir vanskelig for de fleste. Men vi håper Berit Hoemsnes kan bli med og snakke varmt for frisbeegolf-planene.

Atle Torbjørnsen siterte Tone Bergesen (som har gitt oss betydelig økonomisk støtte ved flere anledninger tidligere) på at vi måtte bare si fra om det var noe vil trengte penger til.

Jørn har – igjen – tatt initiativ til å få vasket kirketårnet som er fullt av svartsopp. Han har skal også arrangere konsert med Solveig Slettahjell 19. juli. Det er verdt å få med seg! Tone B. kunne fortelle at kirken på Veierland er nedleggingstruet. Det er knapt noen som går i kirken. Flere i forsamlingen lovet seg selv og andre å begynne å gå på gudstjenestene. Første er nå søndag 10. juni. Møt opp!

Jørn har også luftet tanken om en sammenslåing av velforeningen og hytteeierforeningen på øya på styremøte i hytteierforeningen. Der var tonen positiv. Velstyret skal ha møte om saken 12. juni.