Årsmøte 28.02.2019

Årsrapport 2018

Årsmelding 2018

Til stede: Gro Nystuen, Kari Magee og Marite Juul (fra styret) + 16 medlemmer

Post og orienteringer

Takkekort fra Kari Paulsen ble lest opp. Hun var svært glad for tildelingen av Veierland vels hederspris som ble overrakt henne på 90-årsdagen 9. februar.

Vedtektsendring

Styrets forslag, som var drøftet på medlemsmøtet 17.1.19, lød

Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ikke fler enn halvparten av styremedlemmene bør skiftes ut ved hvert valg. 

Endringsforslaget ble vedtatt.

Årsberetning og regnskap

Marite leste årsberetningen. Det var enkelte anmerkninger, de blir tilføyd/rettet opp før beretningen blir sendt ut til alle medlemmene.

Kari leste opp hovedtallene fra regnskapet.

Valg

Valgkomitéen har bestått av Knut Bjørnli (leder), Sandy Farazjou og Nils Jørgen Borgland.

Hele styret tok gjenvalg. Det var ingen motkandidater. Etter forespørsel fra et av medlemmene, ble det holdt skriftlig avstemming. Etter som vi nettopp hadde vedtatt at ikke mer enn halvparten av styret bør skiftes ut ved hvert valg, ble det holdt skriftlig avstemning for tre av styremedlemmene: Kari, Andreas og Marite. Alle tre ble gjenvalgt. Styret for 2019 er dermed identisk med styret for 2018:

Leder: Gro Nystuen

Nestleder: Tore Iversen

Sekretær: Marite Juul

Kasserer: Kari Magee

Styremedlem: Andreas Harvik

Styremedlem: Berit Hoemsnes

Hytteeierf. rep: Jørn Arnesen*


Jørn Arnesen er hytteeierforeningens oppnevnte kandidat, og blir derfor ikke valgt av velforeningens medlemmer.

Når det gjelder gruppen av øvrige ansvarshavende, er det også i stor grad snakk om gjenvalg:

 • Festkomiteen: Bente Thagaard, Sandy Farazjou, Jacek Karlowicz

 • Valgkomiteen: Sandy Farazjou og Nils Jørgen Borgland – her hadde ikke valgkomitéen fått på plass en 3. kandidat ennå.

 • Revisor: Bjørn Arve Iversen

 • Nettsider: Andreas Harvik

 • Materialforvalter: Monica Iversen

 • Basaransvarlig: Tone Bjørnli, Knut Bjørnli

 • Basarinnkjøp: Det er ikke helt avklart hvem som skal gjøre dette ennå.

 • Sanitetsbil: Signe Tvinnereim

 • Sanitetsbil teknisk: Tore Iversen

 • Kakelotteri: Caroline Enersen  (ny)

 • Blomsterhilsen: Berit Eriksen (ny)

 • Rispestua: Ellen Karlowicz, Gun Lundemo

 • Servering, møter: Berit Eriksen, Vidar Ringstrøm

 • Frivillighetssgruppa, ledere: Tore Iversen, Signe Tvinnereim

 • Vaktmestergruppa: Tore Iversen, Jørn Arnesen, Bjørn Arve Iversen, Atle Torbjørnsen

 • Filmgruppe: Anine Stousland (ny)

Alle disse ble, tradisjonen tro, valgt med akklamasjon.

Nytt medlemsmøte med tema sammenslåing med hytteeierforeningen

Styret i vellet vil avholde et nytt medlemsmøte om en eventuell sammenslåing med hytteeierforeningen i løpet av året. Forslag til mulige vedtektsendringer i den forbindelse, vil bli framlagt. Det er dessuten på tide å «rydde» litt i formuleringer og språk i vedtektene.