Styrets møte med ansvarshavende 28.09.2017

Referent: Marite

Tilstede:
Brit, Monica, Berit E., Berit B., Anne I., Bjørn Arve, Atle, Signe, Tore, Lasse, Jørn, Lise og Marite.

Vaktmesterlauget (Jørn, Tore, Bjørn Arve og Atle)
Status for velhuset: Sørveggen skal ha ett strøk til med maling, samt hvitmaling rundt vinduer m.m.

Nordveggen er vasket og klar for to strøk maling. Vestveggen skal vaskes og males. Østveggen skal ha det tredje strøket med maling.

Gulvet i salen bør slipes, men det er ikke mye mer å slipe på. Bør vurderes skiftet ut.

Tore har innhentet anbud på oppgradering av det elektriske anlegget, vi tar opp saken på ekstraordinært medlemsmøte 11. oktober. Vi kan søke refundert kr. 4000,- fra Enova.

Luka ned til krypkjelleren i peisestua bør åpnes (det er laget markeringer i gulvet). Det monteres netting foran luftelukene inn til krypkjelleren. I den forbindelse bør vi få en rørlegger til å se på røropplegget i kjelleren. Vanntrykket på vellet er dårlig. Tore tar kontakt med Tom Halvorsen.

Vi bør få på plass en pipetopp på pipa. Ved kraftig nedbør renner det vann inn fra feieluka.

Taket på vellet bekymrer. Det siger, og det danner seg istapper under takskjegget. Vi må skaffe oss et prisoverslag på hva det vil koste. Vaktmesterlauget tar kontakt med Jon Hafstad for et prisoverslag.

Utelampene er ulike og dessuten ikke særlig pene. Brit finner ut hva de opprinnelige kostet, og hvis det ikke er for dyrt, bestiller vi nye.

Vaktmesterlauget har følgende prioritering av oppgaver framover: Få malt ferdig velhuset og der nest utbedret taket.

Det er store utgifter, men vi har heldigvis kr. 400 000,- «på bok».

Beredskapsgruppa (Signe og Tore)
Det er etablert et oppkallingssystem som testes hver fredag kl. 16.00. Alle i gruppa blir ringt opp av AMK. Ved ordentlig alarm, oppgis det fargekode for hvor alvorlig det er, gul og rød. Ved rød varsling skal alle som kan, møte opp. 

Det er hengt opp skriv som informerer hytteeierne om hvordan de kan finne koordinatene for hytta si, slik at de kan oppgi disse i krisesituasjoner. Alle bør vite koordinatene for hytta/boligen sin.

Det er etablert en ordning med 2 årlige møter med Brannvesenet/AMK. 

Ny førstehjelpsskrin er innkjøpt til vellet.

Jørn har spandert en ny båre som er lett å bære.

Hele beredskapsgruppa har vært på et svært nyttig hjerte/lungeredningskurs i regi av Torill Andersen. Dette kurset vil bli gjentatt jevnlig.

Det er ønskelig med debriefing ved alvorlige hendelser. Signe har vært i kontakt med kommunaldirektøren (som var helt uvitende om at man har en beredskapsgruppe på Veierland). Gruppa kan ta kontakt med kommunen for profesjonell bistand ved behov. 

Deler på hjertestarteren må skiftes. Vi får disse fra Røde kors. Vellet tar utgiftene.

Dialogen med Brannvesenet er god. Det har nylig vært øvelse. 

Alle ambulansene får plass på ferga. Fergefører er den som bestemmer om ambulansen skal tas om bord eller ikke. Det har med flo og fjære å gjøre.

Tore mener det vil være lurt med klistremerker på sanitetsbilen som viser at den er en sanitetsbil.

Materialforvalter (Monica): Det har vært mye utleie/utlån av vellet i det siste. Har allerede bookinger for neste år. Vi må gjøre noen nye investeringer. Først og fremst må vi ha en ny lås. 
Det er en rekke nøkler i omløp (det er blitt laget kopier), og det har vært tilfeller hvor folk låser seg inn og forsyner seg med ting. Noe er blitt helt borte, andre ting dukker opp etter en tid. 
Det er absolutt ikke greit at folk låner med seg ting uten tillatelse.

Det finnes en rekke muligheter når det gjelder ny lås, f.eks. Forskjellige typer kodelåser. Monica og Tore ser på saken.

Kompensasjon for telefonbruk/kjøpegodtgjørelser
Det påløper en god del utgifter for enkelte i forbindelse med velarbeid, ikke minst for beredskapsgruppa. Styret lager et skjema for kompensasjon som kan fylles ut ved behov. Skjemaet legges på veierland.org.

Kakelotteri (Berit B.)
Lotteriet gikk med 16.000 kr i overskudd i år :-) Berit ønsker seg et mer profesjonelt skilt. Jørn skaffer oss et skilt med teksten «Veierland vels kakelotteri».

Servering på velmøtene (Berit E.)
Det går fint.

Styrets økonomiske ramme: Styret kan disponere inntil kr. 3000,- uten medlemmenes samtykke. Denne summen må økes. Vi har et medlemsmøtevedtak som øker summen til kr. 5000,-. Men vedtaket har ikke vært behandlet på årsmøtet.

Basaren (Anne I. og Monica)
Anne og Monica fortsetter som innkjøpere til basaren, men gir seg som basaransvarlige. Valgkomitéen må finne noen nye. De to har laget en ny utgave av Basarhåndboka som de/den nye med ansvar for basaren vil få. Basaren er vår viktigste inntektskilde, og en stor suksess. Netto inn i 2017 var kr. 120 000,-. Vi må forsøke å få dratt med nye øyboere i basararbeidet.

Hytteeierforeningen (Jørn)
Foreningen har ca. 200 medlemmer, litt færre enn før.

Drenering
Lasse mener det er lurt å se dreningen ved veien ved redskapsboden og rundt fotballbanen i helhet, det vil gi lavere kostnader. Vi har kr. 20 000,- til rådighet. Egil står for gravingen. Tom Halvorsen og Henning Marcussen skal levere anbud på dreneringsjobben.

Flaggheising
Vi har ingen til å heise flagget i øyeblikket, og dropper det, i og med at vi ikke er noen offentlig institusjon.