Medlemsmøte 11.10.2017

Tilstede:
Fra styret: Lise, Lasse, Andreas, Britt og Marite
+ styremedlemmer

Orienteringer
Styret har hatt en møte med alle som har ansvarsområder i velforeningen: basaransvarlige, beredskapsgruppa, vaktmesterlauget osv. 

Styret trenger å få økt sin ramme for summen de kan disponere uten å innkalle til medlemsmøte. Vi har et vedtak fra april 2016 om å øke summen fra kr. 3.000,- til kr. 10.000,-, men dette er ikke behandlet på årsmøtet. Det vil vi sørge for å få gjort nå. Saken blir tatt opp igjen på neste medlemsmøte.

Lise oppfordret medlemmene om å ta kontakt om det var noen saker de ville ha opp på møtet 25. oktober.

Oppgradering av det elektriske anlegget/innkjøp av nye panelovner og utelamper
Panelovnene er gamle og potensielt brannfarlige, styringssystemet fungerer dessuten dårlig.

Vaktmesterlauget ved Tore Iversen har innhentet et tilbud fra Færder Elektro på kr 21.400,- (inkl. mva). Det omfatter: 7 nye panelovner og omkopling av nåværende styring. Det nye opplegget innebærer at den som skal regulere varmen kan gjøre det ved hjelp av en app, noe som selvsagt er svært praktisk.

Vi hadde en liten diskusjon om varmepumpe, men dette blir veldig dyrt og krever vedlikehold. Medlemmene ga enstemmig tilslutning til innkjøpet av nye panelovner og styringsystem.

Vi kan søke ENOVA om støtte – de gir kr. 4000,- til slike tiltak.

Vi har ulike og stygge utelamper, og Tore har undersøkt hvor mye det vil koste å skifte dem ut (noe som er praktisk å gjøre nå i og med at vi maler om vellet). Å skifte dem ut med fem nye lamper vil koste omlag 6000 – 7000 kr. Medlemmene ga enstemmig tilslutning til dette kjøpet også.