Medlemsmøte 25.10.2017

Referat fra medlemsmøtet 25. oktober 2017

Tilstede:
Styret + 17 medlemmer

Pensjonert kommuneadvokat i Sandefjord, Ivar Otto Myhre holdt foredraget Hvalfangsten i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Myhre redegjorde for hvordan Norge ble en betydelig hvalfangstnasjon, og fortalte bla. annet om hvordan den teknologiske kunnskapen man opparbeidet seg i den moderne hvalfangsten la grunnlaget for den tekniske utviklingen i oljeindustrien. Mange gikk rett fra jobb i hvalfangsten til jobb i oljeindustrien.

Post og orienteringer Det er kommet lys i Rispestua, finansiert av Jørn Arnesen. Øyvind Løken, som var sentral i oppbyggingen og restaureringen av Rispestua, mener lyset er i kraftigste laget.  En av lampene kan kanskje flyttes til under takoverbygget ved inngangspartiet, det vil dempe lyset.

Tone Bergersen har bekostet de utendørs trimapparatene, de kostet kr. 293 000,-.

Vellet har fått reguleringsplan for fem boliger på Kviet til uttalelse. Velforeningen uttaler seg ikke om slike planer.

Styret har hatt et møte med de foruten styret, som har verv i velforeningen (+ hytteierforeningen); basaransvarlige, beredskapsgruppa, kakelotteriansvarlig, vaktmestergruppa, materialforvalter m.fl.

Dette har vært svært nyttig, og styret vil at initiativ til slike møter to ganger i året.

Beredskapsgruppa har vært på kurs. Det er satt opp oppslag hvor hytteeiere og fastboende bes finne koordinatene for eiendommene sine slik at ambulanse og helikopter lett kan finne fram.

Materialforvalter vil skifte låsene. Det er altfor mange nøkler i omløp. Folk låser seg inn og låner diverse ting uten å si fra, og det er slett ikke alltid ting blir returnert.

Vaktmestergruppa meldte fra om vedlikeholdsbehov. Velhuset er i ferd med å bli ferdigmalt, men taket trenger vedlikehold, det bør settes hetter på pipa og kjelleren under peisestua bør etterses. Det bør også diskuteres om gulvet i salen bør skiftes.

Økning av summen styret kan disponere uten medlemsmøtevedtak Vi har et medlemsmøtevedtak fra i fjor hvor summen styret kunne disponere ble økt fra kr. 3000,- til kr. 10 000,-, men dette er ikke behandlet på årsmøtet, og dermed ikke gyldig.

Lise tok til orde for en debatt om å øke summen ytterligere, til 30 000,- eller til og med 50 000,-. Dette var det ikke stemning for blant medlemmene. De fleste var for å øke summen fra de 3000,-.

Bjørn Arve Iversen med flere mente det var dumt at det sto en fast sum i vedtektene, og foreslo heller en endring av teksten hvor styret gis rett til å foreta beslutninger som kan føre til store utgifter uten medlemmenes godkjenning, f.eks. ved en vannlekkasje, og selvsagt mindre innkjøp som ny lampe til erstatning for en som ble knust, osv. Alt annet bør diskuteres på medlemsmøtet først. Styret utarbeider et forslag til formulering som tas opp på neste medlemsmøte.Oppladbare hodelykter
Beredskapsgruppa ønsker å kjøpe inn oppladbare hodelykter, «powerboks» til mobiltelefoner og høyttalere. Dette fikk medlemmenes tilslutning. Tore sjekker pris.

Elg
Elgstammen øker i antall. Ei ku er blitt i overkant tam, og «lærer opp»kalvene sine til det samme. Velforeningen søker Viltnemnda om fellingstillatelse for flere dyr.

Fotballbanen
Drenering ved veien og rundt fotballbanen kommer snart i gang.