Veierland Velforening

VELFORENINGEN

Veierland Vel har som formål å søke sammensluttet alle beboere på Veierland til i fellesskap å fremme og verne allmenne interesser for kretsen. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

Veierland vel ble stiftet i 1. mai, 1946, og hadde ved oppstarten 41 medlemmer. Det ble straks satt i gang arbeid for å få skaffe et passende lokale. I 1949 ble tomten der velhuset står, kjøpt av Edmund Hansen. Prisen for de 8 målene var kr. 4000,- . I 1950 ble byggekomiteen nedsatt, og i 1954 startet byggingen. Kapitalen på kr. 10 700,- ble plusset på med et lån på kr. 20 000,- , og 14. mai 1955 var velhuset klart til innvielsesfest.

Siden har huset vært arena for vår og høstfester, juletretenninger, juletrefester, basarer, utallige møterog andre arrangementer.

LES VEIERLAND VELS VEDTEKTER

LES MØTEREFERATER

 

Postadresse:

Krikaveien 4
3144 Veierland

Kontakt oss

 

 
_RGB6250.jpg

LEIE VELHULSET

Velhuset er samlingsplassen på øya og er tilgjengelig for utleie hele året, enten du er medlem eller ikke.

Vilkår for leie:

  • A-medlemmer betaler kun for vask med kr. 700,- når de har benyttet vellet til private arrangementer. Man må ha vært medlem i foreningen i ett år, før man får låne vellet gratis. Skal man leie vellet før man har vært medlem ett år, betaler man samme sum som B-medlemmer.

  • Skal et A-medlem bruke vellet til inntektsgivende virksomhet, må man betale samme leie som ikke-medlemmer.

  • Saniteten, aktivitetsklubben og A-medlemmer, enkeltpersoner eller grupper, som lager ikke-kommersielle arrangementer beregnet på andre A-medlemmer, betaler ikke for vask.

  • B-medlemmer betaler kr 1500,- pr døgn, pluss gulvvask etter bruk 700,-.

  • Ikke medlemmer betaler kr 2000,- pr døgn, pluss gulvvask etter bruk 700,-.

  • Vellet kan som et alternativ leies til en timepris av kr. 200,- + vask kr. 700,-.

  • Griller kan leies ut for kr. 100,- Bord og stoler kan lånes av A-medlemmer. B-medlemmer betaler kr. 50,- pr. bord og kr. 10,- pr. stol.

  • Regning for leieforholdet sendes ut i etterkant.

Ta kontakt med Monica Iversen for leie, tlf: 988 66 432