Nyheter

Siden oppdatert: 18/12/2014

Bibliotekfilialen er lagt ned fra 1. januar 2014. Gjenstående lån må leveres på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i Tønsberg.

Årsberetning for 2013 og referat fra årsmøtet er lagt ut.

Nye fergetider fra 18 august 2014.

Fergetider i jula:

 Julaften:   Hverdagsruter med første avg. fra Tenvik 0715
        Siste avgang fra Tenvik 1620

 1. juledag:  Fra Tenvik 1030 - Vestgården 1040 - Ank Tangen 1050
        Fra Tangen 1100 - Vestgården 1110 - Ank Tenvik 1120

        Fra Tenvik 1315 - Vestgården 1325 - Ank Tangen 1335
        Fra Tangen 1345 - Vestgården 1355 - Ank Tenvik 1405
 
        Fra Tenvik 1815 - Vestgården 1825 - Ank Tangen 1835
        Fra Tangen 1845 - Vestgården 1855 - Ank Tenvik 1905

 2. juledag  Søndagsruter

 Nyttårsaften Hverdagsruter med første avg. Tenvik 0715
        Siste avgang fra Tenvik 1715

 1. nyttårsdag Søndagsruter med siste avgang fra Tenvik 1715

Posten har fra 11. august åpent mandag - fredag, 10:00 - 10:30, lørdag 10:00 - 11:00.

Vellets nye bok, Hus og folk på Veierland, kan kjøpes på posten.

Utredningen Veierland : natur og miljø fra 1984.

Flere nye tomter og hus er tilgjengelige!

Vellet har fått produsert nytt informasjonsskilt/kart!

Kalender