Nyheter

Siden oppdatert: 01/04/2015

Bibliotekfilialen er lagt ned fra 1. januar 2014. Gjenstående lån må leveres på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i Tønsberg.

Referat fra årsmøtet 26. februar 2015 er lagt ut.

Nye fergetider fra 18 august 2014.

Posten har fra 11. august åpent mandag - fredag, 10:00 - 10:30, lørdag 10:00 - 11:00.

Vellets nye bok, Hus og folk på Veierland, kan kjøpes på posten.

Utredningen Veierland : natur og miljø fra 1984.

Flere nye tomter og hus er tilgjengelige!

Vellet har fått produsert nytt informasjonsskilt/kart!

Kalender

Dagros melder på Facebook: HVIS SOLA SKINNER HOLDER VI ÅPENT PÅ DAGROS SKJÆRTORSDAG, LANGFREDAG OG PÅSKEAFTEN FRA KL 1200....

Fergetider i påsken

Skjærtorsdag: vanlige søndagsruter.
Langfredag: Søndagsruter med siste avgang Tenvik 17:15, 
      Tangen 17:45 og Vestgården 17:55
Påskeaften: Vanlige lørdagsruter
1. påskedag: Søndagsruter med siste avgang Tenvik 17:15,
       Tangen 17:45 og Vestgården 17:55
2. påskedag: Vanlige søndagsruter